BosnianEnglish
No Comments

Obaveze i odgovornosti prema klijentima i interesentima

Razumijevanje obaveza i odgovornosti je prvi korak u uspostavljanju zdravog poslovnog odnosa. Zato mi u agenciji TIM nekretnine nastojimo da naše klijente i interesente detaljno upoznamo sa obavezama i odgovornostima o svim detaljima transakcije i nekretnine.

Izrazi klijent i interesent ili obaveze i odgovornosti mogu izgledati isto, ali među njima ima važnih razlika. Odnos između klijenta i agenta je pravno obavezujući, agent ima obavezu da postavi interes klijenta ispred interesa bilo koje druge strane.

Ipak, dužnosti agenta prema klijentu ne podrazumijevaju da činjenice o transakciji ili nekretnini mogu biti prikrivene ili pogrešno predstavljene interesentu.

Agenti imaju obavezu da se prema klijentima i interesentima ophode pošteno i u skladu sa etičkim kodeksom.

Agenti nekretnina rade za klijente i sa interesentima.

Obaveze agenta prema klijentima

Poslušnost: Agent će slijediti instrukcije klijenata snagom zakona i neće donositi odluke za svoje klijente niti prekoračiti svoja ovlaštenja.

Lojalnost: Pružiti klijentima nedvosmislenu lojalnost. Interesi klijenta su na prvom mjestu – prije interesenta, pružaoca usluge, ili bilo kog drugog uključujući samog agenta.

Transparentnost: Transparentno, afirmativno, potpuno i iskreno objelodaniti sve informacije koje se tiču transakcije i nekretnine, a koje mogu uticati na odluke klijenata.

Povjerljivost: Agent neće (za vrijeme ili nakon završetka odnosa sa klijentom) otkriti povjerljivu informaciju koju je dobio od klijenta u smislu bilo kojih posredničkih ili ne-posredničkih odnosa.

Vođenje “računa”: Prilikom cjelokupnog procesa posredovanja agent će štiti finansijski interes klijenta.

Razumna pažnja i briga: Agent će zaštiti klijenta od predviđenih rizika i opasnosti. Preporučit će stručni savjet ili pomoć kada potrebe agenta prevaziđu agentov stručni okvir.

Odgovornost agenta prema interesentima

Iskrenost: Agent će izbjeći pretjerivanje, netačno prikazivanje niti davati izjave ili preduzimati aktivnosti koje mogu dovesti do obmane ili pogrešnog tumačenja.

Vođenje “računa”: Agent će voditi evidenciju o novcu koji se isplaćuje ili daje za provođenje transakcije.

Očekivani nivo vještina: Pružiti standarde u praksi i kompetencije koje se sa razlogom očekuju. Agent neće pokušavati da pruža specijalizovane profesionalne usluge ili usluge van oblasti svoje kompetencije.

Upoznavanje sa materijalnim činjenicama: Agent će interesenta upoznati sa činjenicama o nekretnini, statusom agencijskog odnosa i objasniti razliku odnosima između interesenta i klijenta, tako da interesent može zaštiti sopstvene interese.

TIM nekretnine

No Comments

Zastupnik pri kupovini nekretnine ili šta da očekujete od vašeg posrednika prilikom kupovine nekretnine?

Kupovina nekretnine je kompleksan proces koji podrazumijeva veliki finansijski izdatak. Za većinu ljudi to je najveća pojedinačna kupovina koju će učiniti u životu.

Odabir nekretnine je izraz životnog stila, kao i određivanje mjesta koje će oblikovati život vaše porodice u godinama koje dolaze. Sa tako velikim ulogom većini kupaca je potreban vodič kome kome vjeruju i koji im može pomoći da donesu dobre odluke i minimiziraju rizike.

Zastupnik kupca/posrednik duguje klijentu fiducijarnu* i zakonsku obavezu u svim pitanjima koja su vezana za transakciju. Ta usluga uključuje vođenje kroz proces kupoprodaje, zaštitu klijentovih interesa i čuvanje povjerljivih informacija.

Iskusni profesionalci u radu s nekretninama znaju da je pravilno sprovođenje procesa od ključne važnosti, ali je potrebno mnogo više od pukog praćenja slova zakona da bi se transakcija ostvarila.

*Fiducijarna obaveza – obaveza postupanja u skladu sa interesom stranke

No Comments

Želite prodati stan? Pratite jednostavne smjernice do uspješne realizacije prodaje

Razumijevanje procesa prodaje i adekvatna priprema nekretnine mogu znatno uticati na trajanje, efikasnost, smanjenje stresa i neželjene troškove prilikom procesa prodaje nekretnine.

Kada prvi put prodaje stan, nameću se pitanja kao što su realna tržišna vrijednost nekretnine, da li ostaviti namještaj, kuhinju ili oglasiti stan bez namještaja, da li je pravi trenutak za prodaju i sl. Ukoliko niste adekvatno pripremljeni, proces prodaje može biti izuzetno stresan i stoga je potrebno obratiti pažnju na sljedeće smjernice koje navodimo u nastavku teksta.

1. Plan prodaje

Prilikom pripreme plana koji će vam pomoći da uspješno i u odgovarajućem roku prodate nekretninu trebali biste imati sljedeće smjernice na umu:

– Obratite pažnju na prednosti koje dobijate ukoliko angažujete agenciju za nekretnine, jer izborom profesionalne posredničke usluge smanjujete rizik od nesporazuma i mogućih poteškoća tokom procesa prodaje, štedite vrijeme i dobijate stručnu pomoć prilikom prikupljanja potrebne dokumentacije, te profesionalnu uslugu i savremene metode oglašavanja.

– Odredite pogodan period za prodaju, pripremite stan, uvažite savjete agencije tokom komunikacije sa potencijalnim kupcima i post-prodajne aktivnosti koje uključuju pronalazak novog doma ili eventualno kreditno sufinansiranje i sl.

– Određivanje realne tržišne vrijednosti nekretnine i to metodom uporedne analize sa prodatim stanovima na istoj ili sličnoj mikrolokaciji, što je ujedno usluga koju nudi agencija Tim.

– Ukoliko posjedujete garažu ili ostavu koje su upisane u zemljišne knjige nevezano za stan, možete odlučiti da navedene nekretnine prodajete posebno ako će to povoljno uticati na cijenu i dinamiku prodaje. Također, potrebno je da odlučite i da li ćete prodati namještaj, ugradbene dijelove i el. uređaje zajedno sa stanom i svakako potražite savjet od agenta prodaje.

2. Formiranje cijene

Oglasna cijena zavisi od više faktora i profesionalna agencijska usluga obično nudi procjenu tržišne vrijednosti nekretnine koja je zasnovana na metodi uporedne analize. Kako bi cijena nekretnine bila u skladu sa tržišnom vrijednosti, pogledajte cijene kvadrata prodatih stanova, ukoliko su dostupne i ponude drugih stanova sa karakteristikama sličnim vašem stanu.

Također, posavjetujte se sa agencijama, upoznajte ponudu kroz portale za oglašavanje i pratite interes kupaca za vašu nekretninu nakon oglašavanja.

Agencija Tim nekretnine je sastavljena od posrednika koji već više godina posreduju pri prodaji i odlično poznaju tržište, prate tržišne promjene i na osnovu toga mogu predložiti odgovarajuću cijenu za vašu nekretninu.

Tokom oglašavanja, pratite interes i komentare kupaca koji će vam biti jedan od pokazatelja da li ste odredili pravu cijenu.

3. Priprema stana za posjetu kupaca

Kako biste ostavili što bolji utisak pripremom enterijera, potrebno je da pratite određene korake prilikom uređenja stana za pregled, koji se tiču urednosti i tzv. depersonalizacije odnosno uklanjanja ličnih stvari. To podrazumijeva da prilikom posjete kupaca sklonite npr. dasku za peglanje, rešetku za sušenje veša i prljavo suđe iz sudopera. Vrlo je bitno pokloniti pažnju detaljima i skloniti odjevne predmete koji su ostavljeni na namještaju, namjestiti krevete, očistiti kupatilo i ako imate vremena, skloniti peškire i druge lične predmete koji mogu popraviti kompletan utisak, što lakše pomoći kupcima da “dožive” stambeni prostor i ambijent iz vlastite perspektive, te zamisle nekretninu kao svoj dom ili vlasništvo.

No Comments

Korisni savjeti za kupce stana

Kupovina nekretnine je složen proces zbog čega se većina kupaca odlučuje za pomoć agencija za nekretnine i stoga Vam donosimo više korisnih savjeta kako bi smo Vam pomogli prilikom kupovine nekretnine.

1. Budžet i finasiranje

Prvi korak u procesu kupovine je obično određenje budžeta za kupovinu nekretnine.

Vrlo je bitno znati s koliko tačno novaca raspolažete za kupovinu stana i na koji ćete ga način kupiti: da li gotovinom ili kreditom banke.

Ako kupujete kreditom tada treba uzeti u obzir dodatne troškove koje podrazumijevaju obradu kredita, procjenu nekretnine i sl.

Prilikom kupovine bez kreditnog finansiranja kupac nema navedene troškove, ali ostaju notarske naknade kao i taksa za upis u zemljišne knjige. Prije svega toga treba odrediti maksimalni iznos koji ste spremni izdvojiti za kupovinu stana, te treba misliti na opremanje ili eventualno renoviranje stana, ovisno radi li se o starogradnji ili novogradnji.

2. Izbor lokacije za kupovinu stana

Navedeni budžet već donekle određuje u kojim zonama grada i i kakav stan ćete uzeti u obzir za kupovinu, međutim važno je uzeti u obzir i dugoročne faktore kao što su stanje zgrade u kojoj se stan nalazi, da li zgrada ima lift i ukoliko nema na kojem se spratu stan nalazi, kakva je okolna infrastruktura i sadržaji u blizini, te perspektiva za eventualno dobijanje na vrijednosti u budućnosti.

3. Dokumentacija za kupoprodajni ugovor

Nakon što ste našli odgovarajući stan, sljedeći korak u procesu je priprema dokumentacije, provjera vlasništva i usaglašavanje s ugovorom o kupoprodaji. Vlasnički list (ZK) ili punomoć za prodavca trebaju imati usklađene i tačne podatke, zatim provjeriti da li je nekretnina opterećena teretom i da li stan (ZK izvadak) ima upisane aktivne zabilježbe koje bi mogle osporiti upis kupca kao vlasnika nekretnine.

4. Isplata i ulazak u posjed

Kada kupac dođe do faze isplate kuporodajne cijene, to znači da je na samom kraju procesa. To znači da svi uslovi iz notarskog, kuporodajnog ugovora zadovoljeni prije isplate i ukoliko prodavac ima još neke ugovorene obaveze, potrebno je da ih ispuni prije isplate u svrhu lakše motivacije i bržeg završertka procesa.

5. Upis u zemljišne knjige

Kada kupac isplati kupoprodajnu cijenu, slijedi upis u zemljišne knjige. Rok za upis u zemljišne knjige i plaćanje poreza (ukoliko kupac nije oslobođen obaveze) je zakonski propisan i moguće su zatezne kazne usljed kašnjenja. Ako kupujete stan od pravnog subjekta, postoji mogućnost da prodavac preuzima navedenu obavezu.